Board Game Night | Official Site

ยินดีต้อนรับสู่ Board Game Night เพราะใครๆก็เล่นบอร์ดเกม!!

BOARD GAME 101

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. นิสิต/นักศึกษาที่ยังไม่จบการศึกษาระดับอุดมศึกษา(หรือเทียบเท่า) ที่มีผลงานการออกแบบบอร์ดเกมในรายวิชา หรือมีผลงานที่ผลิตเอง
* หากจบแล้ว แต่ยังไม่รับปริญญาสามารถเข้าร่วมการประกวดได้

2. มีตัวอย่างผลงานบอร์ดเกม จับต้องได้
* เกมที่ผ่านการประกวดใดๆมาแล้วก็ตามหากเป็นผลงานของนศ.จริง สามารถใช้เพื่อสมัครเข้าแข่งขันได้
* แม้ตัวเกม ลิขสิขสิทธิ์จะเป็นของมหาวิทยาลัยแต่หากเป็นผลงานของนศ.จริง สามารถใช้เพื่อสมัครเข้าแข่งขันได้

3. รับสมัครผู้เข้าร่วมแข่งขันทีมละ 2-3 คน 
ประกอบไปด้วย
– คนออกแบบบอร์ดเกม
– คนทำกราฟฟิก
* อนุญาตให้ส่งสูงสุดได้ 4 คน แต่ขอให้แจ้งล่วงหน้า

4. หากผ่านเข้ารอบ สามารถเดินทางมาถ่ายทำที่สตูดิโอบอร์ดเกมไนท์ได้
– เริ่มถ่ายทำช่วงปลายเดือนกรกฎาคม 2562

5. ผลงานการออกแบบเกมในรายการเป็นลิขสิทธิ์ของผู้ออกแบบทั้งหมด ทางทีมงานขออนุญาตภ่ายภาพ/ถ่ายวิดีโอ เพื่อการโปรโมทและผลิตรายการ หากผ่านเข้ารอบ และหากทีมงานสนใจนำไปผลิตจริงจะมีการพูดคุยเพื่อจ่ายค่าลิขสิทธิ์ภายหลัง

เกณฑ์การตัดสิน
(รอบ CASTING)

1. ความสมบูรณ์ของตัวเกมที่นำเสนอ
2. ผู้สมัครกล้าแสดงออก มีคาแรคเตอร์ มีความมั่นใจ
3. ผู้สมัคร Present ผลงานได้น่าสนใจ

รางวัล

1. บอร์ดเกมในรายการมีโอกาสได้รับการผลิตจริงและได้รับส่วนแบ่งค่าลิขสิทธิ์หากเกมนั้น ๆ ได้ผลิตจริง

2. ผู้เข้ารอบสุดท้าย 3 ทีม จะได้เข้าชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 30,000 บาท ในงาน BANPU B-Sports Thailand 2019 ในเดือนพฤศจิกายน 2019