คุณสมบัติผู้สมัคร

– นิสิต/นักศึกษาที่ยังไม่จบการศึกษาระดับอุดมศึกษา (หรือเทียบเท่า) ที่มีผลงานการออกแบบบอร์ดเกมในรายวิชา หรือผลงานที่ผลิตเอง
– มีตัวอย่างผลงานบอร์ดเกม จับต้องได้ 
– รับสมัครผู้เข้าร่วมแข่งขันทีมละ 2-3 คน ประกอบไปด้วยคนออกแบบและกราฟฟิก
– สามารถเดินทางมาถ่ายทำที่สตูดิโอบอร์ดเกมไนท์ได้
– ผลงานการออกแบบเกมในรายการเป็นลิขสิทธิ์ของผู้ออกแบบทั้งหมด ทางทีมงานขออนุญาตภ่ายภาพ/ถ่ายวิดีโอ เพื่อการโปรโมทและผลิตรายการ หากผ่านเข้ารอบและทีมงานสนใจนำไปผลิตจริงจะมีการพูดคุยเพื่อจ่ายค่าลิขสิทธิ์ภายหลัง

เกณฑ์การตัดสิน

-ความสมบูรณ์ของตัวเกมที่นำเสนอ
-ผู้สมัครมีบุคลิกภาพดี มีคาแรคเตอร์
-ผู้สมัครพรีเซ้นผลงานได้น่าสนใจ