Board Game Night | Official Site

ยินดีต้อนรับสู่ Board Game Night เพราะใครๆก็เล่นบอร์ดเกม!!

รางวัลบอร์ดเกมทั่วโลก

หลายๆ คนอาจจะเคยได้รู้จักเกมบอร์ดเกมจากการที่เกมนั้นๆ ได้รางวัลหรือเป็นตัวที่ช่วยในการตัดสินว่าจะซื้อหรือไม่ แต่เพื่อนๆ รู้ไหมว่านอกจากรางวัลชื่อดังอย่างรางวัล Spiel des Jahres  แล้วยังมีรางวัลอื่นอยู่อีกหลายรางวัลด้วยกันซึ่งเราจะมาทำความรู้จักรางวัลเหล่านี้ไปด้วยกัน                               

เริ่มจากรางวัลที่หลายๆ คนน่าจะรู้จักกันแล้วอย่าง Spiel des Jahres ซึ่งแปลว่า Game of the year ในภาษาเยอรมัน และมีการจัดขึ้นครั้งแรกตั้งแต่ปี 1978 ซึ่งจะเน้นไปที่เกมที่มีการออกขายในเยอรมัน ซึ่งต่อมาก็ได้มีการเพิ่มรางวัลอื่นๆ อีกอย่าง Kinderspiel des Jahres ซึ่งเป็นรางวัลเกมเกมสำหรับเด็กในปี 2001 และ Kennerspiel des Jahres ในปี 2011 ซึ่งเป็นรางวัลเกมสำหรับผู้ที่มีประสบการ์ณในการเล่นเกม ซึ่งการที่ได้รางวัลพวกนี้นั้นจะไม่ได้เงินรางวัลโดยตรง แต่จะได้รับอนุญาติให้สามารถนำเรื่องที่ได้รับรางวัลไปช่วยโปรโมตเพื่อเพิ่มยอดขายได้

รางวัลต่อมาก็คือ Golden Geek Award ซึ่งเป็นรางวัลที่ในตอนแรกจะประกาศในงาน BGG CON ซึ่งจะจัดขึ้นในช่วงเดือนพฤศจิกายน แต่ในภายหลังได้เปลี่ยนมาประกาศในช่วงเดือน มีนาคม ซึ่งเกณฑ์ตัดสินจะใช้การโหวตจากผู้ใช้ในเว็บ boardgamegeek ซึ่งได้มีการเริ่มจัดครั้งแรกในปี 2006

รางวัลต่อมาเป็นรางวัลที่มีชื่อว่า Mensa Select ซึ่งเป็นเกมที่ถูกเลือกโดยองค์กร Mensa ซึ่งเป็นองค์กรที่หากต้องการเข้าไปเป็นสมาชิกจะต้องทำการวัด IQ แล้วมีค่าอยู่อย่างน้อยในระดับ 98% หรือสูงกว่า ซึ่งก็คือต้องมีระดับ IQ อย่างน้อย 131 ซึ่งรางวัล Mensa Select นั้นเริ่มขึ้นตั้งแต่ปี 1990 โดยในแต่ละปีจะทำการเลือกบอร์ดเกม 5 เกมมาเพื่อคัดเลือกซึ่งจะประกาศชื่อเกมที่ชนะทั้งหมดในงาน Mensa Mind Games    

รางวัล Golden Meeple Award เป็นอีกรางวัลที่ใช้การตัดสินโดย Community ซึ่งในคราวนี้ผู้ร่วมโหวตจะเป็นกลุ่มคนจากกลุ่ม Board Game Revolution Community ซึ่งมีสามาชิกมากถึง 37,704 คนเลยทีเดียวซึ่งผู้ชนะรางวัลนี้ของปี 2019  ก็เพิ่งจะทำการประกาศไปเมื่อศุกร์ที่ผ่านมานี้เอง       

Vuoden Perhepeli จาก Finland

Spiel der Spiele จาก Austria

Hra roku จาก Czech Republic

Nordic Game Award จาก Scandinavia

Juego del Año Tico จาก Costa Rica

Japan Boardgame Prize จาก Japan

Canadian Game Design Award จาก Canada

Gioco dell’Anno จาก Italy

Nederlandse Spellenprijs จาก The Netherlands

Jogo do Ano จาก Portugal

Prêmio Ludopedia จาก Brazil

และในปีนี้ประเทศไทยจะมีงาน Thailand Boardgame Show ซึ่งงานนี้จะมีอะไรบ้างนั้น ก็สามารถไปติดตามที่เพจ Thailand Boardgame Show ได้เลย